Zarząd Będzińskiego Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości Osiedla Podskarpie zaprasza wszystkich chętnych do składania ofert na budowę II etapu placu zabaw.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do 31.03.2015 roku do siedziby zarządu

Wszelkich informacji udziela p. Marek Pasek – Prezes Zarządu (tel. 601-443780).

pdf Zaproszenie do składania ofert (4,27 MB)